PTSS

Op deze pagina vindt u instrumenten die specifiek gericht zijn op het inventaristeren van ingrijpende (mogelijk traumatische) gebeurtenissen die iemand kan hebben meegemaakt, posttraumatische stress reacties erna en het vaststellen van de diagnose Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Ook vindt u hier instrumentarium voor aanverwante klachtenbeelden zoals het dissociatieve subtype van PTSS en een persistente complexe rouwstoornis. De instrumenten kunnen worden gebruikt voor onderzoek, psychodiagnostiek en het routinematig monitoren van klachtenverandering/behandelvoortgang (ROM) bij volwassenen met (complexe) psychotraumatische klachten. Ze kunnen worden gebruikt door psychologen, psychiaters, psychodiagnostisch medewerkers en academici met ervaring met gestandaardiseerde diagnostische technieken en begrip van de conceptuele basis voor de diagnose PTSS en de bijbehorende symptomen en aanverwante klachtenbeelden zoals het dissociatieve  subtype van PTSS en symptomen van traumatische rouw. De vragen kunnen belastende herinneringen oproepen. Mogelijkheid tot nazorg zou al geregeld moeten zijn voordat de afname van de verschillende vragenlijsten begint.

In de eerste tabel vindt u Nederlandse vertalingen van de PTSS-gerelateerde instrumenten met een korte toelichting, voorhanden zijnde bijbehorende documentatie en eventuele relevante links.

In de tweede tabel vindt u andere talen/vertalingen van PTSS-gerelateerde instrumenten met wederom daarbij een korte toelichting, voorhanden zijnde bijbehorende documentatie en eventuele relevante links.

NB: Om deze bestanden te kunnen openen dient u zich eerst te registreren.

 

Nederlandse vertalingen van PTSS-gerelateerde Instrumenten
Naam Toelichting Download Meer informatie
PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) - COVID-19 versie Voor COVID-19 aangepaste versie van de zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst van PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5. Bevat aparte instructies voor  patiënten, naasten en hulpverleners, waarin PTSS symptomen worden uitgevraagd in relatie tot het ziek zijn / situaties op het werk vanwege COVID-19. 

PCL-5_COVID-19 versie
PCL-5 instructie

Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionalsAssessmentDSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop de Nederlandse vertaling is gebaseerd.

Clinician Administered PTSD Scale voor de DSM-5 (CAPS-5) Gestructureerd interview voor de uitvraag van PTSS symptomen en vaststelling van een diagnose PTSS volgens de DSM-5

CAPS-5 NL afgelopen maand versie (inclusief afname-instructie en score-formulier)

CAPS-5 NL afgelopen week versie

CAPS-5 aanvullende instructies

Zie http://academy.arq.org bij Trainingsaanbod voor een CAPS-5 training voor BIG

Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionals, Assessment, DSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop deze vertaling is gebaseerd

Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen LEC-5 NL

Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionals, Assessment, DSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop deze vertaling is gebaseerd

Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5 LEC-5 met A criterium NL Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionals, Assessment, DSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop deze vertaling is gebaseerd
PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5

PCL-5 NL

PCL-5 instructie

Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionals, Assessment, DSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop deze vertaling is gebaseerd
PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) en Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. En daarnaast de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5.

PCL-5 met LEC-5 en A criterium NL

PCL-5 instructie

Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionals, Assessment, DSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop deze vertaling is gebaseerd

Dissociatief Subtype van PTSS - Interview (DSP-I) Voor DSM-5

De DSPI bestaat uit twee delen. DEEL 1 is een 10-minuten durend klinisch interview om de omvang en ernst van het dissociatieve subtype van PTSS volgens de DSM-5 vast te stellen. DEEL 2 is een checklist bedoeld om de aanwezigheid van andere PTSS gerelateerde dissociatieve symptomen in kaart te brengen. Deze checklist kan als interview of als zelfinvul-lijst gebruikt worden. Het verdient aanbeveling om de DSPI te gebruiken als aanvulling op de CAPS-5.

DSPI NL (inclusief instructies voor afname en scoring)

Dissociatie bij PTSS-Handvatten voor diagnostiek en behandeling

Artikel Eidhof et al. (2019)

 
Traumatic Grief Inventory-Self Report Version (TGI-SR) - Rouw VragenLijst

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor het inventariseren of respondent geconfronteerd is met de dood van dierbare personen, het meten van symptomen van traumatische rouw en beoordeling van de diagnose persistente complexe rouwstoornis.

TGI NL

Artikel TGI Boelen en Smid 2017

 
International Trauma Questionnaire - Nederlandstalige versie (ITQ-NL) Zelfrapportage vragenlijst voor het vaststellen van een voorlopige diagnose van PTSS of CPTSS volgens de ICD-11  ITQ-NL (inclusief scoringsinstructie en scoreformulieren)

Zie Cloitre, M., Shevlin M., Brewin, C.R., Bisson, J.I., Roberts, N.P., Maercker, A., Karatzias, T., Hyland, P. (2018). The International Trauma Questionnaire: Development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and Complex PTSD.  Acta Psychiatrica Scandinavica https://doi.org/10.1111/acps.12956

Expressions of Moral Injury Scale - Military version (EMIS-M) - Nederlandse versie

De EMIS-M meet reacties op potentieel moreel verwondende ervaringen en de verscheidene manieren waarop moral injury tot uiting kan komen bij veteranen.

EMIS-M NL

EMIS-M Factsheet

Zie de factsheet voor uitleg over de interpretatie van het instrument

Moral Injury Events Scale (MIES) - Nederlandse versie

 

De MIES meet of iemand potentieel moreel verwonderde ervaringen heeft meegemaakt en of diegene daar last van heeft.

MIES NL

MIES Factsheet

Zie de factsheet voor uitleg over de interpretatie van het instrument.

 

Overige vertalingen van PTSS-gerelateerde Instrumenten
Naam Toelichting Download Meer informatie
PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) en Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. En daarnaast de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5.

PCL-5 met LEC-5 en A criterium Frans

PCL-5 met LEC-5 en A criterium Servisch

PCL-5 met LEC-5 en A criterium Arabisch

PCL-5 met LEC-5 en A criterium Kroatisch

PCL-5 met LEC-5 en A criterium Farsi/Perzisch

PCL-5 instructie

Zie http://www.ptsd.va.gov/index.asp bij For professionals, Assessment, DSM-5 Measures voor informatie over het originele instrument waarop deze vertalingen zijn gebaseerd.

Dissociatief Subtype van PTSS - Interview (DSP-I) Voor DSM-5

De DSPI bestaat uit twee delen. DEEL 1 is een 10-minuten durend klinisch interview om de omvang en ernst van het dissociatieve subtype van PTSS volgens de DSM-5 vast te stellen. DEEL 2 is een checklist bedoeld om de aanwezigheid van andere PTSS gerelateerde dissociatieve symptomen in kaart te brengen. Deze checklist kan als interview of als zelfinvul-lijst gebruikt worden. Het verdient aanbeveling om de DSPI te gebruiken als aanvulling op de CAPS-5.

DSPI Engels (inclusief instructies voor afname en scoring)

Dissociatie bij PTSS -Handvatten voor diagnostiek en behandeling

 
Traumatic Grief Inventory-Self Report Version (TGI-SR) - Rouw VragenLijst

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor het inventariseren of respondent geconfronteerd is met de dood van dierbare personen, het meten van symptomen van traumatische rouw en beoordeling van de diagnose persistente complexe rouwstoornis.

TGI Frans

TGI Arabisch

TGI Engels

TGI Russisch

TGI Farsi/Perzisch

TGI Dari

TGI Bosnisch

TGI Armeens

Artikel TGI Boelen en Smid 2017

TGI Beschrijving en scoring_Engels