Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de hulpmiddelen (instrumenten) mag worden gewijzigd. De hulpmiddelen mogen vrij worden gebruikt voor psychodiagnostiek, meten van behandelvoortgang en/of onderzoek. De hulpmiddelen mogen niet voor commerciële of PR doeleinden worden verspreid, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep; contact: mail@centrum45.nl).