Instrumenten uitgegeven door Stichting Centrum ’45

 

Stichting Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep geeft verschillende hulpmiddelen, instrumenten, uit die relevant zijn voor onderzoek en psychodiagnostiek bij mensen met (complexe) psychotraumaklachten ten gevolge van het meemaken van schokkende gebeurtenissen.

Een deel van deze instrumenten is specifiek gericht op het inventaristeren van de meegemaakte (mogelijk traumatische) gebeurtenissen, posttraumatische stress reacties (waaronder ook dissociatieve symptomen en traumatische rouw) en het vaststellen van de diagnose Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij volwassenen.

Een ander deel van de instrumenten richt zich op de inventarisatie van stressvolle levensgebeurtenissen, posttraumatische stress reacties en symptomen bij alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) die in Nederland verblijven en andere vluchtelingenpopulaties.

Daarnaast vindt u nog enkele andere meetinstrumenten die relevant zijn voor onderzoek en het routinematig monitoren van behandelvoortgang (ROM) bij volwassenen.

Waar voorhanden worden zowel de Nederlandse vertalingen als overige vertalingen van de instrumenten weergegeven.

 

Registratie

 

Het is belangrijk dat alleen deskundigen deze instrumenten gaan gebruiken om hiermee de integriteit van degene die de instrumenten afnemen te kunnen waarborgen. Om deze reden vragen wij van de gebruikers (afnemers) van de vragenlijsten om zich bij ons te registreren. Nadat u geregistreerd bent, krijgt u via een e-mail uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u kunt inloggen om de instrumenten en bijkomende documentatie (in de beschikbare talen) te openen in Adobe Acrobat Reader (*.pdf) formaat.

 

Contact

 

Over deze instrumenten kunt u met ons contact opnemen via het e-mail adres: mail@centrum45.nl.